OTKA K-115646

Az OTKA K-115646. sz. hároméves kutatási projekt (2015-2018) célja az olt, hogy átfogóan elemezze az Európai Unió egyenlő bánásmód jogának beépülését a magyar jogrendszerbe. A kutatás a nemzeti és szupranacionális jogrendszerek között érvényesülő szinergiát és az uniós tagságból eredő kötelezettségeket vizsgálta az egyenlő bánásmóddal kapcsolatban, számba véve az eredményeket és az esetleges hiányosságokat – a jogalkotásban és a bírói és a hatósági jogalkalmazásban egyaránt.