Résztvevők

Dr. Mohay Ágoston

Mohay Ágoston – dr. habil., PhD, egyetemi docens

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi- és Európajogi Tanszékének vezetője, a PTE ÁJK Európa Központ igazgatója, valamint az Óriás Nándor Szakkollégium elnöke. Az FK-134930. sz. OTKA kutatási projekt vezetője. Főbb kutatási témaköreit közé tartozik az Európai Parlament hatásköreinek és perképességének fejlődése, a nemzeti parlamentek uniós szerepkörének alakulása, az uniós polgárság sajátos természete és tartalma, a nemzetközi és uniós migrációs és menekültügyi szabályozás kihívásai, az uniós alapjogvédelem, valamint a nemzetközi jog és az uniós jog viszonyának kérdése.


Dr. Kis Kelemen Bence

Kis Kelemen Bence – tanárséged (Nemzetközi és Európajogi Tanszék), doktorandusz

2017-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán, majd doktori képzést. Felsőfokú nyelvismerettel rendelkezik angol és német nyelvből.
Kutatási területe a nemzetközi jogon belül az erőszak alkalmazásának joga, a humanitárius nemzetközi jog és az emberi jogok.


Dr. Pánovics Attila

Pánovics Attila – PhD adjunktus, környezetvédelmi szakjogász

2001-ben végzett a PTE Állam- és Jogtudományi Karán, azóta a Nemzetközi- és Európajogi Tanszéken dolgozik. 2010-ben megvédett doktori disszertációja az Aarhusi Egyezmény alkalmazásával foglalkozott az Európai Unió jogában.
Kutatási területei: alkotmányos környezetvédelem, globális környezeti kormányzás, környezeti demokrácia és környezeti jogok, nemzetközi és uniós klímapolitika, fenntartható területfejlesztés.


Dr. Tóth Norbert

Tóth Norbert – PhD nemzetközi jogász, politológus

Felsőfokú diplomáit a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara jogász és Bölcsészettudományi Kara politológia szakán szerezte 2004-ben illetve 2010-ben. Doktori disszertációjában a kisebbségi területi autonómia kérdését vizsgálta nemzetközi jogi és összehasonlító jogi nézőpontból. Dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen 2012 novemberében védte meg.
PhD fokozatát 2013 februárjában ítélte oda az egyetem szenátusa. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Nemzetközi jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.