Résztvevők

dakamarijaDaka Marija – doktorandusz hallgató

2015. júniusában végzett a  Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Karán. A hallgatói évek alatt a Bécsi Egyetem Jogtudományi Karán ösztöndíj keretében, valamint szakmai gyakorlat keretében a Bécsi Egyetem Polgári Eljárásjogi Intézetében és a bécsi Magyar ENSZ Képviseleten tett szert gyakorlati tudásra.

Főbb kutatási területek: nemzetközi emberi jogok; az Emberi Jogok Európai Egyezménye alkalmazhatósága; egyenlő bánásmód.


mas

Mohay Ágoston – Dr. PhD adjunktus (Nemzetközi és Európajogi Tanszék), az Európa Központ igazgatója.

2012-ben PhD tudományos fokozatot szerzett. Felsőfokú nyelvismerettel rendelkezik angol és német nyelvből.

Főbb kutatási témakörei közé tartozik az Európai Parlament hatásköreinek és perképességének fejlődése, a nemzeti parlamentek uniós szerepkörének alakulása, az uniós polgárság sajátos természete és tartalma, az Európai Unió migrációs és menekültügyi szabályozási rendszere és politikája, valamint a nemzetközi jog és az uniós jog viszonya. Uniós jogi és nemzetközi jogi kérdésekkel kapcsolatosan egyaránt publikál magyar, angol és német nyelven. A FIDE Magyar Tagozatának tagja.


zsoka

Szalayné Sándor Erzsébet – Dr. habil., PhD, egyetemi docens a PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszéken, az ÁJK korábbi dékánja.

Vendégoktató többek között a Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán (Kolozsvár). A PTE ÁJK Doktori Iskolájának Nemzetközi jogi és Európa-jogi alprogramjának témavezetője. A trieri Academy of European Law (ERA) kuratóriumi tagja, több szakmai folyóirat szerkesztőségének és több nemzetközi szervezetnek tagja (pl. FIDE).

Kutatási területei: alapjogok és az egyén jogi helyzete az Európai Unióban; nemzetközi jog-uniós jog- nemzeti jog konvergenciájának hatásai az emberi/alapjogokra, a kisebbségek nemzetközi jogi védelme. Több könyv, továbbá számos – magyar, német, angol és román nyelvű – tanulmány szerzője, társszerzője, szerkesztője.


Tóth Norbert – PhD nemzetközi jogász, politológus

Felsőfokú diplomáit a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara jogász és Bölcsészettudományi Kara politológia szakán szerezte 2004-ben illetve 2010-ben. Doktori disszertációjában a kisebbségi területi autonómia kérdését vizsgálta nemzetközi jogi és összehasonlító jogi nézőpontból. Dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen 2012 novemberében védte meg.

PhD fokozatát 2013 februárjában ítélte oda az egyetem szenátusa. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara Nemzetközi jogi Tanszékének adjunktusa.


Török Tamás dr.

Török Tamás – jogász, esélyegyenlőségi szakértő, mentálhigiénés szakember

2009-ben fejezte be jogi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2011-ben esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő, 2014-ben mentálhigiénés szakember végzettséget szerzett. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala munkatársa, emellett a Semmelweis Egyetemen az Európai Unió szociális dimenziójával, valamint kisebbségi közösségek jogi, szociológiai és szociálpszichológiai sajátosságaival kapcsolatban tart kurzusokat meghívott oktatóként.

Főbb kutatási területek: kisebbségek nemzetközi jogi védelme, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség hazai és nemzetközi gyakorlata, identitáskonstrukciók, csoportközi viszonyok