28
MAR
2013

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet

Szalayné Sándor Erzsébet (1961.12.11.) – Dr. habil., PhD, egyetemi docens a PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszéken, az ÁJK korábbi dékánja, jelenleg az Európa Központ igazgatója. Vendégoktató többek között a Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán (Kolozsvár). A PTE ÁJK Doktori Iskolájának Nemzetközi jogi és Európa-jogi alprogramjának témavezetője. A trieri Academy of European Law (ERA) kuratóriumi tagja, több szakmai folyóirat szerkesztőségének és több nemzetközi szervezetnek tagja (pl. FIDE). Kutatási területei: alapjogok és az egyén jogi helyzete az Európai Unióban; nemzetközi jog-uniós jog- nemzeti jog konvergenciájának hatásai az emberi/alapjogokra, a kisebbségek nemzetközi jogi védelme. Több könyv, továbbá számos – magyar, német, angol és román nyelvű – tanulmány szerzője, társszerzője, szerkesztője.

Főbb publikációk

  1. A kisebbségvédelem nemzetközi jogi rendszere a 20. században, Kisebbségi monográfiák 3., Budapest, MTA – Gondolat Kiadói Kör, 2003;
  2. Az Európai Unió közjogi alapjai, Budapest-Pécs, Dialóg-Campus Kiadó 2003;
  3. Az alapjogok három jogrendszer metszéspontjában, In: Állam- és Jogtudomány L/2009. 365-398;
  4. Új távlatok az európai alapjogvédelemben, In: Közjogi Szemle 2010/3., 33-40;
  5. The Interpretation of EU Law – at the Border of Constitutional Law and International Law?, In: Péter Kovács (ed.): International Law – a quiet strenght. Miscellanea in memoriam Géza Herczegh. Published by Szent István Társulat – Pázmány University Press, Essays 6., Budapest 2011, 301-309.